MỜI QUÝ VỊ VÀO THẮP HƯƠNG CHO NGÀI THỦY TỔ - TỘC PHẠM TRƯỜNG
Họ và tên :    Ở tại :    Hình ảnh : hình ảnh
Chia sẻ :
NGƯỜI MỚI THẮP HƯƠNG
————————————
20:02 - 15/11/2018
TRAN THI HONG NHUNG
Ở tại: GIA LAI
THỐNG KÊ : Số người đã thắp hương ngày hôm nay : 2 - Tổng số lượt thắp hương : 67.922
 
THỐNG KÊ
Trực tuyến : 88
Số lượt truy cập : 1.637.812
Trang tin việc tộc     Tin tức hoạt động
Cập nhật 11:53' 20/09/2012
Hệ thống tổ chức và quy ước hoạt động của gia tộc

PHẠM TRƯỜNG TỘC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG GIA TỘC                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    *                                             Đông Lãnh, ngày 17 tháng  4 năm 2012

       Số:02/TB-HĐGT                                

THÔNG BÁO

Về hệ thống tổ chức và quy ước hoạt động của gia tộc 

                       

            Kính gửi:  - Ban Trị sự các phái trong tộc;

     - Ban Trị sự tại thành phố Hồ Chí Minh;

                             - Bà con tộc nhân trong tộc Phạm Trường - Bàn Lãnh Xã.

Hội đồng Gia tộc Phạm Trường – Bàn Lãnh Xã chúng ta đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 2008 đến nay và tại Lễ Thanh minh năm Nhâm Thìn – 2012 vừa qua đã hình thành Ban Trị sự các phái và phụ trách tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, cụ thể như sau:

A. HỘI ĐỒNG GIA TỘC, gồm có 15 vị,

1.      Ông Phạm Trường Hiền, Chủ tịch, phụ trách chung- Chủ tài khoản;

2.      Ông Phạm Trường Tiếu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Tiểu ban Đời sống;

3.      Ông Phạm Trường Giới, Phó Chủ tịch- kiêm Thư ký- Trưởng Tiểu ban Lễ tân;

4.      Ông Phạm Trường Thanh, Phó Chủ tịch; Trưởng Tiểu ban Quản lý Từ đường và mộ Tổ;

5.      Ông Phạm Trường Thành, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Trị sự tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;

6.      Ông Phạm Trường Công, Phó Chủ tịch, phụ trách thành phố Đà Nẵng;

7.      Ông Phạm Trường Nhiều, thành viên, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học;

8.      Ông Phạm Trường Sáng, thành viên, Kế toán kiêm Chi hội phó Chi hội Khuyến học;

9.      Ông Phạm Trường Kha, Trưởng ban Trị sự phái nhất, thành viên; Trưởng Tiểu ban Quản lý Từ đường và mộ Tổ;

10.  Ông Phạm Trường Minh Khương, Phó trưởng ban Trị sự phái nhất, thành viên, Phó Tiểu ban Trùng tu và tôn tạo;

11. Ông Phạm Trường Ấn, Trưởng ban Trị sự phái nhì, thành viên, Trưởng Tiểu ban Trùng tu và Tôn tạo;

12.  Ông Phạm Trường Tám; Phó trưởng ban Trị sự phái nhì, thành viên, Phó trưởng Tiểu ban Đời sống;

13.  Ông Phạm Trường Hoà, Trưởng ban Trị sự phái ba, thành viên- Trưởng Tiểu ban Nghi lễ.

14.  Ông Phạm Trường Kim (xóm trong), Phó trưởng ban Trị sự phái ba, thành viên, Phó Tiểu ban Nghi lễ;

15.  Ông Phạm Trường Trương, thành viên - Thủ quỹ.

B. BAN TRỊ SỰ CÁC PHÁI:

a- Phái nhất:

1. Ông Phạm Trường Kha, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Trường Minh Khương, Phó Trưởng ban.

b- Phái nhì:

1. Ông Phạm Trường Ấn, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Trường Tám, Phó Trưởng ban.

c- Phái ba:

1. Ông Phạm Trường Hoà, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Trường Kim, Phó Trưởng ban.

C. BAN TRỊ SỰ PHÍA NAM, gồm có 11 vị:

1.      Ông Phạm Trường Thành- PCT HĐGT phụ trách phía Nam, Trưởng ban;

2.      Ông Phạm Trường Sự, Phó Trưởng ban Thường trực;

3.      Ông Phạm Trường Khoa Hồng, Phó Trưởng ban;

4.      Ông Phạm Trường Liểu, Phó Trưởng ban

5.      Ông Phạm Trường Tú, Phó Trưởng ban;

6.      Ông Phạm Trường Cảm, Phó Trưởng ban;

7.      Ông Phạm Trường Tẩn, Thành viên.

8.      Ông Phạm Trường Đào, Thành viên;

9.      Ông Phạm Trường Lợi, Thành viên;

10. Ông Phạm Trường Duy, Thành viên;

11. Ông Phạm Trường Ấn, Thành viên;

D. CÁC TIỂU BAN:

I- Tiểu ban Nghi lễ:

1- Ông Phạm Trường Hoà,       Trưởng Tiểu ban.

2- Ông Phạm Trường Kim (xóm trong), Phó Trưởng Tiểu ban.

II- Tiểu ban Lễ Tân:

1- Ông Phạm Trường Giới,      Trưởng Tiểu ban.

2- Ông Phạm Trường Kim (Hoà Mỹ), Phó Trưởng Tiểu ban.

III- Tiểu ban đời sống:

1- Ông Phạm Trường Tiếu, Trưởng Tiểu ban.

2- Phạm Trường Tám (thiếm Mật), Phó Trưởng Tiểu ban.

IV- Tiểu ban Quản lý Từ đường và mộ Tổ:

1. Ông Phạm Trường Thanh, Trưởng ban.

2. Ông Phạm Trường Kha, Phó Trưởng ban.

V- Tiểu ban Trùng tu và Tôn tạo:

1. Ông Phạm Trường Ấn, Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Phạm Trường Minh Khương, Phó trưởng Tiểu ban.

VI- Chi hội Khuyến học - Khuyến tài:

1. Ông Phạm Trường Nhiều, Chi hội trưởng.

2. Ông Phạm Trường Sáng, Chi hội phó.

Để công tác hoạt động của gia tộc được thuận lợi và có nền nếp, Hội đồng Gia tộc và Tộc trưởng yêu cầu tộc nhân trong tộc thực hiện theo Quy ước chung của tộc, như sau:

- Mọi vấn đề có liên quan đến gia tộc, trước hết tộc nhân hoặc các Chi tộc báo cáo về Ban Trị sự Phái; nếu ở thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về Ban Trị sự phụ trách phía Nam. Sau đó Ban Trị sự Phái và phụ trách phía Nam báo cáo cho HĐGTTộc trưởng biết để tham vấn và quyết định.

- Khi được Hội đồng Gia tộc và Tộc Trưởng thống nhất, quyết định, các Chi, Phái và bà con tộc nhân mới thực hiện.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng Gia tộc và Tộc Trưởng về hệ thống tổ chức và quy ước hoạt động của gia tộc. Đề nghị các Chi, Phái và bà con tộc nhân trong tộc thực hiện tốt, để hoạt động của gia tộc được thuận lợi và có nền nếp.

     TRƯỞNG TỘC                                          TM/ HỘI ĐỒNG GIA TỘC

 Hậu duệ đích tôn thế hệ thứ 15                                          CHỦ TỊCH

           (Đã ký)                                                        (Đã ký và đóng dấu)

 

       Phạm Trường Chỉnh                                               Phạm Trường Hiền

Gởi cho bạn In bài
HỌ PHẠM
Lá cờ họ Phạm Việt Nam
Logo họ Phạm Việt Nam
Ảnh đô hồ đại vương Phạm Tu, thượng thủy tổ họ Phạm
Mộ Phạm Tu
 
 

Bản quyền thuộc về Hội đồng gia tộc họ Phạm Trường - Bàn Lãnh Xã.
Ghi rõ nguồn "www.tocphamtruong.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ ông Phạm Trường Ngọc Tuấn - ĐT: 0938 956 186Phạm Trường Hiền - ĐT: 0905 064064,

Phạm Trường Giang - ĐT: 0918 19 66 77.

E-mail : paulovvtuan@yahoo.com.vn

Designed by Viet Pho Co., Ltd.