MỜI QUÝ VỊ VÀO THẮP HƯƠNG CHO NGÀI THỦY TỔ - TỘC PHẠM TRƯỜNG
Họ và tên :    Ở tại :    Hình ảnh : hình ảnh
Chia sẻ :
NGƯỜI MỚI THẮP HƯƠNG
————————————
20:02 - 15/11/2018
TRAN THI HONG NHUNG
Ở tại: GIA LAI
THỐNG KÊ : Số người đã thắp hương ngày hôm nay : 2 - Tổng số lượt thắp hương : 67.922
 
THỐNG KÊ
Trực tuyến : 68
Số lượt truy cập : 1.637.792
Tìm về cội nguồn     Lịch sử gia tộc
Cập nhật 16:20' 24/12/2012
THƯ MINNEASPOLIS

 THƯ MINNEASPOLIS

 

 

Thành phố Minesolta, thủ phủ bang Minneapolis

 

LỜI BAN BIÊN TẬP:

 

Từ bang Minneapolis Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nhận được thông báo của Hội đồng gia tộc về việc tổ chức giỗ Tổ, tưởng niệm  368 năm ngày mất của Tổ phụ Tộc Phạm Trường, bạn đọc Polis Phamtruong, tộc nhân đời 15 phái ba đã gởi về Ban biên tập website www.tocphamtruong.com những chia sẻ đầy niềm tin và tự hào về đấng Tổ phụ vĩ đại  của dòng họ chúng ta. Với cái nhìn đậm chất triết học, Polis PhạmTruong đã mở đầu bằng một tựa đề rất nhân văn: “Tho, Phamtruong with dream lower natural peace”, xin được dịch là “Phạm Trường Thọ với ước mơ thiên hạ thái bình”

Quý bạn đọc sẽ thấy ẩn chứa và bàng bạc trong bài này là niềm kiêu hảnh của một tộc nhân mang dòng máu Phạm Trường với lương tâm Phạm Trường Thọ.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những suy nghĩ rất mới, rất triết học của Polis Phamtruong qua bản dịch của Phạm Trường Ngọc Tuấn!

 

 

THO, PHAMTRUONG WITH DREAM

“LOVER NATURAL PEACE”

 

 

Minneapolis, loving autumn!

 

Article “Phạm Trường Thọ, thời đại, thân thế và sự nghiệp” of the two authors Pham Truong Thanh, Pham Truong Ngoc Tuan gave an exellent sumation of his life pure and noble career of our the first ancestor. This is the first time I heard an affirmation have scientific basic, is the first ancestor was an intellectual under feudalism, live fully the ideas of commitment for the development of the country, for prosperous life of people.

 

 

Heaven, lower natural peace

 

Ago, I thought that the father is a hero of famers. Today, I know he is an intellectual, dare to live and to die for the ideal of open coutry with desire heaven, lower natural peace. Argument of Mr Thanh and Mr Tuan said that our father who have idea ahead of his time, a new argument, but not a little mistake at all.

 

 

BanLanh village born from long range visionary of our first ancestor

 

 Indeed, his era is the period of land accumulation. But he brought land to public and shared among cultivated people private, are rarely seen if we recall that under Nguyen dynasty, has formed the landowner, great landowner in southern. In reclaiming history, the Nguyen policy form plantations, the filling, then lay out the land accumation. Hence the formation of oppression and exploitation by landlords and residents the same suffering landless ploving.

 

 

 

BanLanh village born from long range visionary of our first ancestor, marked progress in the highly level dedication sacrifice, an ideology for people, people-centered and subject of development, taking people as orginal, have shown cleary idea people are more precious, the country’s second, king over looked.

I think also the feudal, but VNmese feudal whether derived from the idea of Han Chinese, but there are differences with Chinese feudal by the movement .

 

 

Feudalisme in VN  know to put the interests of the people on the higher

 

BanLanh village born from long range visionary of our first ancestor, marked progress in the highly level dedication sacrifice,

Feudalisme in VN comes from the people althought still considered the King was the son of heaven, but know to put the interests of the people on the higher, not as feudallism in China regarded people was desicable man.

 

 

Our family was born from a brilliand man

 

Combines the concept of human life and the world with the teachings of our first ancestor, I find that our family was honored as the family was born from a brilliand man, in virtue of intergrity a people’s thinking and practical actions.

 

I have studied many genealogy, but not see where there are teachings full of humanity as our ancestor. True, he is an established theory. His philosophy “Trung, Hieu, Le, Nghia”. But that is not binding, regid, dogmas, on the contrary, it very flexible and humannities. He taught us the basics of human right to form the qualites, ethics and culture of Viet Nam and education of family. Here we see the ethinic and clan unity, but in the general has particular, and the particular in the general, to establish the VietNam-PhamTruong,  the descandants of Tho PhamTruong.

I, as well as thousands of the chidren of our clan, proud of origin: I am a PhamtruongVNmese.

 

 

 

You need to remember that the world has the clan, the country is proud of their ancestors pirates. They argued robbery that built a country, why not be proud? Proud or not proud as they work. We, with ancestor humanities and action, simple but profound, thick high but promixing as Tho Phamtruong, why do not we take it as a honor infinite being born from the blood of this great man?

The 368th anniversary of his death we need to do? Organize a party huh? Yeah. But then, whatb to do? We must be doing actions programs to develop ideas, his philosophy of life, so that all chidren of PTclan has concience as he. That is more important than the party, than the building of the tomb, because Vnmese people said : hundred year stone is worn, thousand years oral epitath is still impassive . Thousand years later as our family grows widely throughout in the world, how all  children have the concience of Tho PhamTruong? This question is not easy to answer.

We must be prepared the answer from today!

 

 

 

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT CỦA        PHẠM TRƯỜNG NGỌC TUẤN

 

 

 

PHẠM TRƯỜNG THỌ VI ƯỚC MƠ

THIÊN H THÁI BÌNH!

 

Bài viết “Phạm Trường Thọ, thời đại, thân thế và sự nghiệp” của  hai tác giả Phạm Trường Thành và Phạm Trường Ngọc Tuấn đã đưa ra một tổng kết tuyệt đẹp về cuộc đời trong sáng và sự nghiệp cao cả của đấng Tổ phụ chúng ta. Lần đầu tiên tôi nghe khẳng định có cơ sở khoa học, rằng Tổ phụ chúng ta là một nhà Nho yêu nước, một trí thức thời phong kiến, sống trọn vẹn cho lý tưởng dấn thân vì cuộc sống cùa nhân dân, vì phát triển của Tổ quốc. Trước đây, tôi chỉ nghĩ Tổ phụ là một anh hùng nông dân, nay được biết thêm ngài là kẽ sĩ sống chết vì lý tưởng mở mang bờ cõi với ước mong thiên hạ thái bình !

 

 

Làng Bàn Lãnh xưa: những ngày binh lửa chưa qua, thiên hạ thái bình

 

Lập luận của Ô Thành và Ô Tuấn cho rằng Tổ phụ chúng ta là người có tư tưởng đi trước thời đại, là một lập luận mới, nhưng không phạm chút sai lầm nào. Quả vậy,  thời đại của Ngài là thời đại tích tụ ruộng đất, nhưng Ngài đem đất khai thác được sung công và chia bình quân cho nông dân canh tác là điều hiếm thấy, nếu chúng ta nhớ rằng, dưới vương triều Nguyễn đã hình thành các địa chủ, đại địa chủ ở Nam bộ. Trong lịch sử khẫn hoang, nhà Nguyễn có chính sách hình thành các đồn điền, doanh điền, từ đó đẻ ra sự tích tụ ruộng đất của các địa chủ ở Nam bộ, cũng từ đó hình thành sự áp bức bóc lột của địa chủ đối với những nông dân cùng khổ không có ruộng cày!

 

 

Đi thuyền trên sông Thu Bồn, nhìn về làng ta, sơn thủy hửu tình, nhớ đến tầm nhìn của người mở cõi

 

Xã Bàn Lãnh ngày xưa ra đời từ tầm nhìn viễn kiến của Tổ phụ chúng ta, đánh dấu một bước phát triển ở tầm cao về sự cống hiến, hy sinh, về tư tưởng an dân, lấy con người làm trung tâm và chủ thể của sự phát triển, lấy dân làm gốc; đã thể hiện rất rõ tư tưởng “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” của các nhà nho tiến bộ. Tôi nghĩ rằng, cũng là phong kiến, nhưng phong kiến Việt Nam, cho dù là bắt nguồn từ tư tưởng nho gia của các học giả Trung quốc, nhưng rất khác với phong kiến Trung quốc ở sự vận động. Phong kiến Việt Nam coi trọng nhân dân hơn, dù rằng vẫn xem vua là thiên tử. Phong kiến Việt Nam đặt quyền lợi của nhân dân lên một tầm cao hơn , trong khi phong kiến Trung quốc xem nhân dân là kẽ tiểu nhân, hà tiện !

 

 

Chế độ phong kiến ở Việt Nam đều đặt quyền lợi của nhân dân lên một tầm cao

 

Kết hợp nhân sinh quan, thế giới quan của Tiên hiền Tổ phụ và năm lời dạy của Ngài, tôi thấy rằng dòng họ chúng ta không hỗ danh là dòng họ của một con người quang minh chính đại, tài đức vẹn tòan; là một con người của tư duy lý luận và hành động thực tiễn sáng lập ra. Tôi nghiên cứu nhiều Tộc phả, nhiều nguồn gốc, song không thấy ở đâu có những lời răn dạy con cháu rất nhân văn như của tổ phụ chúng ta! Đúng Ngài là một nhà trí thức, một nhà lập thuyết. Triết lý sống của Người là “Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa”, nhưng không rập khuôn, giáo điều, máy móc, khô cứng mà trái lại, rất linh động, uyển chuyển, nhân văn.

 

 

Tổ tiên dạy chúng ta những điều cơ bản nhất trong đạo làm người

 

Ngài dạy chúng ta những điều cơ bản nhất trong đạo làm người để cho tự thân chúng ta hình thành cốt cách, văn hóa, đạo đức Việt và Lễ giáo gia phong của dòng họ Phạm Trường! Qua những lời dạy của Ngài, chúng ta thấy dân tộc và gia tộc hòa quyện làm một, nhưng trong cái chung có cái riêng, trong cái riêng có cái chung! Nghĩa là trong dân tộc có một phần gia tộc, trong gia tộc có hồn nước, hồn dân tộc, để hình thành người “Việt Nam-Phạm Trường”, con cháu Phạm Trường Thọ!

Tôi, cũng như muôn ngàn con cháu của Tộc ta tự hào về nguồn gốc của mình: Tôi là người “Việt Nam- Phạm Trường”!

Bạn cần biết là trên thế giới có những gia tộc, những dân tộc tự hào về Tổ tiên của họ là những tên cướp biển. Họ lập luận rằng ăn cướp mà xây dựng được một đất nước, một cơ đồ thì tại sao không đáng tự hào? Nhưng thôi, tự hào hay không là việc của họ. Còn ta, với Tổ phụ là con người nhân bản và hành động, thâm thúy và giản dị, cao dày và gần gũi như Phạm Trường Thọ, tại sao ta không lấy đó làm niềm vinh dự tột cùng khi được sinh ra từ giòng máu của bậc hiền nhân này!

 

 

Chúng ta ngàn thu hương lửa phụng thờ tổ tiên, để mãi mãi nâng cao lòng tự hào, là chúng ta đã được sinh ra từ giòng máu của một bậc hiền nhân quân tử

 

Tưởng niệm 368 năm ngày mất của Ngài, chúng ta cần làm gì? Cúng giỗ ư? Đúng rồi! nhưng sau đám giỗ, chúng ta cần suy nghĩ phải làm gì để phát triển những tư tưởng, đạo đức, nhân sinh quan, thế giới quan, triết lý sống của Ngài; để cho, mỗi con cháu Tộc Phạm Trường đều có lương tâm Phạm Trường Thọ như Ngài. Đó mới là điều quan trọng hơn cả đám giỗ, xây lăng, bởi như Ông cha ta nói : “Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

 

 

Ngàn năm bia miệng!

 

Trăm năm, ngàn năm sau, khi con cháu Tộc Phạm trường phát triển sâu rộng khắp hòan cầu, làm sao mỗi tộc nhân đều còn giữ cho mình lương tâm Phạm Trường Thọ?

Câu hỏi không dễ trả lời!

Vây nên, chúng ta phải chuẩn bị cho cháu con có đáp án ngay từ ngày hôm nay!!!

Gởi cho bạn In bài
HỌ PHẠM
Lá cờ họ Phạm Việt Nam
Logo họ Phạm Việt Nam
Ảnh đô hồ đại vương Phạm Tu, thượng thủy tổ họ Phạm
Mộ Phạm Tu
 
 

Bản quyền thuộc về Hội đồng gia tộc họ Phạm Trường - Bàn Lãnh Xã.
Ghi rõ nguồn "www.tocphamtruong.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ ông Phạm Trường Ngọc Tuấn - ĐT: 0938 956 186Phạm Trường Hiền - ĐT: 0905 064064,

Phạm Trường Giang - ĐT: 0918 19 66 77.

E-mail : paulovvtuan@yahoo.com.vn

Designed by Viet Pho Co., Ltd.