MỜI QUÝ VỊ VÀO THẮP HƯƠNG CHO NGÀI THỦY TỔ - TỘC PHẠM TRƯỜNG
Họ và tên :    Ở tại :    Hình ảnh : hình ảnh
Chia sẻ :
NGƯỜI MỚI THẮP HƯƠNG
————————————
07:27 - 19/11/2018
TRAN THI HONG NHUNG
Ở tại: GIA LAI
THỐNG KÊ : Số người đã thắp hương ngày hôm nay : 2 - Tổng số lượt thắp hương : 67.930
 
THỐNG KÊ
Trực tuyến : 26
Số lượt truy cập : 1.639.445
Trang tin việc tộc     Thông báo việc tộc
Cập nhật 08:45' 08/01/2013
Đóng góp xây dựng mộ Tổ và Nhà thờ

                  HĐGT PHẠM TRƯỜNG - BÀN LÃNH               

                        BAN TRỊ SỰ GIA TỘC                      

         TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

                                          *                         

                        

THÔNG BÁO

Về việc

đóng góp kinh phí tôn tạo mộ Tiền hiền

và xây dựng Nhà thờ tộc tại thành phố Hồ Chí Minh

***

Thực hiện chủ trương của Hội đồng gia tộc- Tộc Phạm Trường – Bàn Lãnh, bà con thân tộc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã hăng hái đóng góp kinh phí để tôn tạo mộ Tiền hiền, mộ Tổ phái Nhì và xây dựng Nhà thờ tộc tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Kinh phí tôn tạo mộ Tiền hiền, Ban Trị sự Gia tộc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã nhận được sự đóng góp của bà con như sau:

1/ PHẠM TRƯỜNG LÂN      Phái Nhất             5.000.000 đồng

2/ PHẠM TRƯỜNG LÂM            -                     5.000.000 đồng

3/ PHẠM TRƯỜNG HÀ               -                     5.000.000 đồng

4/ PHẠM TRƯỜNG SƠN            -                     5.000.000 đồng

5/ PHẠM TRƯỜNG NAM         -                        5.000.000 đồng

6/ PHẠM TRƯỜNG KIỆT          -                         600.000 đồng

7/ TRẦN CÔNG TÂN                 -                         500.000 đồng

8/ PHẠM THỊ TÚC ( Bốn )        -                          500.000 đồng

9/ PHẠM TRƯỜNG DUY        -                           600.000 đồng

10/ PHẠM TRƯỜNG VIÊN       -                         600.000 đồng

11/ PHẠM TRƯỜNG VINH      -                          600.000 đồng

12/ PHẠM TRƯỜNG DŨNG      -                         600.000 đồng

13/ PHẠM TRƯỜNG HƯNG     -                          600.000 đồng

14/ PHẠM TRƯỜNG ẤN           -                       5.000.000 đồng

15/ PHẠM TRƯỜNG KHOA     -                          500.000 đồng

16/ PHẠM THỊ TÁM                  -                          500.000 đồng

17/ PHẠM TRƯỜNG QUYỀN   -                          600.000 đồng

18/ PHẠM TRƯỜNG THÀNH    Phái Nhì          5.000.000 đồng

19/ PHẠM TRƯỜNG TẨN            -                      600.000 đồng

20/ PHẠM TRƯỜNG THIỆN        -                       600.000 đồng

21/ PHẠM QUANG CHÁNH     Phái Nhì        20.000.000 đồng

22/ PHẠM TRƯỜNG CHẬM           -                 2.000.000 đồng

23/ PHẠM TRƯỜNG SỸ                           -           500.000,00

24/ PHẠM TRƯỜNG THIỆN (Chú Triệu) -          500.000,00

25/ PHẠM TRƯỜNG SINH                       -          500.000,00

26/ PHẠM TRƯỜNG TẨN                        -          500.000,00

27/ PHẠM TRƯỜNG THIÊN                    -          300.000,00

28/ PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG      giổ Tổ 2011         400.000 đồng

29/ PHẠM TRƯỜNG CÃM       giồ Tổ 2011         500.000 đồng

30/ PHẠM TRƯỜNG LAI         giổ Tổ 2011          200.000 đồng

31/ PHẠM TRƯỜNG SỰ              Phái Ba        5.000.000 đồng

TỔNG CỘNG:                                                53.400.000 đồng

* Kinh phí xây dựng Nhà thờ tộc Phạm Trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự gia tộc đã nhận được của một số bà con như sau:

 1/ PHẠM TRƯỜNG LÂN          Phái Nhất        5.000.000 đồng

 2/ PHẠM TRƯỜNG LÂM                  -              5.000.000 đồng

 3/ PHẠM TRƯỜNG HÀ                     -              5.000.000 đồng

 4/ PHẠM TRƯỜNG NAM                 -               5.000.000 đồng

 5/ PHẠM TRƯỜNG KIỆT                 -               5.000.000 đồng

 6/ PHẠM TRƯỜNG NGỌC TUẤN   -               5.000.000 đồng

 7/ PHẠM TRƯỜNG ẤN                    -            20.000.000 đồng

 8/ PHẠM KHOA HỒNG                  -              25.000.000 đồng

 9/ PHẠM TRƯỜNG DŨNG (A.Năm) -                500.000 đồng

10/ PHẠM TRƯỜNG DŨNG (A. Chín)    -        1.000.000 đồng

11/ PHẠM TRƯỜNG LỘC    (A. Chín)     -       1.000.000 đồng

12/ PHẠM TRƯỜNG KHA                        -         500.000 đồng

13/ PHẠM TRƯỜNG LIỄU            Phái Nhì    5.000.000 đồng

14/ PHẠM TRƯỜNG TẨN                         -    5.000.000 đồng

15/ PHẠM TRƯỜNG THANH                   -     5.000.000 đồng

16/ PHẠM TRƯỜNG CHẬM                     -   20.000.000 đồng

17/ PHẠM TRƯỜNG TÚ                            -  5.000.000 đồng

18/ PHẠM QUANG PHỤC                         -  10.000.000 đồng

19/ PHẠM TRƯỜNG SỸ                            -   1.000.000 đồng

27/ PHẠM QUANG SỰ              Phái Ba       50.000.000 đồng

28/ PHẠM TRƯỜNG HIỀN             -                5.000.000 đồng

29/ PHẠM THỊ CÔI (ở Hoa Kỳ ) 500 USA x 20.800 đồng

                                                                    = 10.400.000 đồng

TỔNG CỘNG:                                            194.400.000 đồng

* Kính phí tôn tạo mộ Tổ phái Nhì đã nhận được của một số bà con như sau:

1/ PHẠM QUANG CHÁNH       Phái Nhì       20.000.000 đồng

2/ PHẠM TRƯỜNG CHẬM                       -     2.000.000 đồng

3/ PHẠM TRƯỜNG SỸ                              -        500.000,00

4/ PHẠM TRƯỜNG THIỆN (Chú Triệu)    -        500.000,00

5/ PHẠM TRƯỜNG SINH                           -       500.000,00

6/ PHẠM TRƯỜNG TẨN                            -       500.000,00

7/ PHẠM TRƯỜNG THIÊN                        -        300.000,00

TỔNG CỘNG:                                                24.300.000 đồng

Ban Trị sự gia tộc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xin ghi nhận và hoan nghênh tinh thần của quý bà con thân tộc đã thể hiện công đức đối với tổ tiên ông bà. Cầu mong tổ tiên phò hộ, độ trì bà con thân tộc trong phái luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

                          Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012 

                                         TM/ BAN TRỊ SỰ GIA TỘC

                                                    TRƯỞNG BAN

                                                            (Đã ký)

                                              Phạm Trường Thành

Gởi cho bạn In bài
HỌ PHẠM
Lá cờ họ Phạm Việt Nam
Logo họ Phạm Việt Nam
Ảnh đô hồ đại vương Phạm Tu, thượng thủy tổ họ Phạm
Mộ Phạm Tu
 
 

Bản quyền thuộc về Hội đồng gia tộc họ Phạm Trường - Bàn Lãnh Xã.
Ghi rõ nguồn "www.tocphamtruong.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ ông Phạm Trường Ngọc Tuấn - ĐT: 0938 956 186Phạm Trường Hiền - ĐT: 0905 064064,

Phạm Trường Giang - ĐT: 0918 19 66 77.

E-mail : paulovvtuan@yahoo.com.vn

Designed by Viet Pho Co., Ltd.