MỜI QUÝ VỊ VÀO THẮP HƯƠNG CHO NGÀI THỦY TỔ - TỘC PHẠM TRƯỜNG
Họ và tên :    Ở tại :    Hình ảnh : hình ảnh
Chia sẻ :
NGƯỜI MỚI THẮP HƯƠNG
————————————
07:27 - 19/11/2018
TRAN THI HONG NHUNG
Ở tại: GIA LAI
THỐNG KÊ : Số người đã thắp hương ngày hôm nay : 2 - Tổng số lượt thắp hương : 67.930
 
THỐNG KÊ
Trực tuyến : 7
Số lượt truy cập : 1.639.426
Trang tin việc tộc     Thông báo việc tộc
Cập nhật 14:30' 13/04/2014
TRI ÂN CÔNG ĐỨC

TỘC PHẠM TRƯỜNG – BÀN LÃNH
HỘI ĐỒNG GIA TỘC
*
 

DANH SÁCH
Bà con nội, ngoại trong tộc đóng góp 
trùng tu, tôn tạo mộ Ngài Thủy tổ
*

 A. PHÁI NHẤT:

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

(đồng)

GHI CHÚ

1.             

Phạm Trường Khoa Hồng

10.000.000

 

2.             

Phạm Trường Lân

5.000.000

Tây Ninh

3.             

Phạm Trường Lâm

5.000.000

Con anh Lân

4.             

Phạm Trường Hà

5.000.000

-nt-

5.             

Phạm Trường Sơn

5.000.000

-nt-

6.             

Phạm Trường Nam

5.000.000

-nt-

7.             

Phạm Trường Ấn

25.000.000

Con anh Cập

8.             

Phạm Trường Văn Đức

2.080.000

100 USD

9.             

Phạm Trường Kiệt

600.000

 

10.        

Phạm Trường Duy

600.000

Con anh Cập

11.        

Phạm Trường Châu

600.000

anh Chớ

12.        

Phạm Trường Viên

600.000

Con anh Chớ

13.        

Phạm Trường Vinh

600.000

nt

14.        

Phạm Trường Dũng

600.000

Con anh Hơn

15.        

Phạm Trường Hưng

600.000

-nt-

16.        

Phạm Trường Khoa

500.000

 

17.        

Phạm Trường Quyền

600.000

Con bác Bốn Nhâm

18.        

Tiền lãi tiết kiệm

3.500.000

Cháu Tuấn Chỉnh

19.        

Phạm Trường Diệu

600.000

Con bác Ba Thâm

20.        

Phạm Trường Giới

600.000 

Con anh Thậm

21.        

Phạm Trường Hưng

600.000 

Con anh Thủy

22.        

Phạm Trường Hiếu

600.000 

-nt-

23.        

Phạm Trường Anh

300.000 

Con bác Bốn Nhâm

24.        

Phạm Trường Chiên (Hộ)

  100.000

Diện miễn

25.        

Gia đình anh Bốn Hào

6.270.000

300 USD

26.        

Phạm Trường Nhị + Chín

2.000.000

Đà Lạt

27.        

Phạm Trường Cứ

1.000.000

Đà Lạt

28.        

Trần Hậu Thành (Phạm Trường)

  1.000.000

Con anh Năm Hạnh

29.        

Phạm Trường Tam

  600.000

 

30.        

Phạm Trường Việt 

  600.000

Con anh Nam

31.        

Phạm Trường Trọng

600.000

Con cháu Ta

32.        

Phạm Trường Dũng 

600.000

Con cháu Ta

33.        

Phạm Trường Duôi

600.000

Con anh Thỏa

34.        

Phạm Trường Tùng 

600.000

Con anh Duôi

35.        

Phạm Trường Kha

600.000

Con chị Qua

36.        

Phạm Trường Lư

600.000

 

37.        

Phạm Trường Danh (Luôn)

  600.000

Con anh Thỏa

38.        

Phạm Trường Hảo

  600.000

Con anh Năm Chì

39.        

Phạm Trường Nam

300.000

Con bác Niệm

40.        

Phạm Trường Niệm (anh Cập)

200.000

Diện miễn

41.        

Phạm Trường Chỉnh

2.000.000

 Diện miễn

42.        

Phạm Trường Ngọc Tuấn

5.000.000

Con anh Chỉnh

43.        

Phạm Trường Huyên 

1.000.000

-nt-

44.        

Phạm Trường Cung (Bi)

600.000

Con anh Sáu Ngơ

45.        

Phạm Trường Thanh

600.000

Con anh Chín Đồng

46.        

Phạm Trường Dũng

600.000

-nt-

47.        

Phạm Trường Lộc

600.000

-nt-

48.        

Phạm Trường Thành (Thậm)

100.000

Diện miễn người cao tuổi

49.        

Phạm Trường Rạng

600.000

Con anh Sáu (Rao)

50.        

Phạm Trường Thành

600.000

Con anh Ba Hương

51.        

Phạm Trường Kính (Sử)

600.000

Con anh Thậm

52.        

Phạm Trường Hoàng

2.050.000

 Em anh Chỉnh

53.        

Phạm Trường Ngọc Tuấn

1.400.000

Cúng lễ rước sắc phong

54.        

Phạm Trường Pháp

600.000

Em cháu Kha

55.        

Phạm Trường Qua

600.000

Con anh Hộ

56.        

Phạm Trường Thạch

600.000

Con anh Dậu

57.        

Phạm Trường Quang

600.000

-nt-

58.        

Phạm Trường Chữ

600.000

 Con anh Năm Chữ

59.        

Phạm Trường Thịnh

600.000

Con anh Thậm

60.        

Phạm Trường Cả (Lỗi Chí)

600.000

Con anh Cập

61.        

Phạm Trường Hội

600.000

Con anh Danh (Luôn)

62.        

Phạm Trường Sỹ

600.000

Con anh Năm Hy

63.        

Phạm Trường Khanh (Trương)

600.000

Con anh Ba Mỵ

64.        

Phạm Trường Nguyên

600.000

Con anh Mùi

65.        

Phạm Trường Minh Khương

600.000

-nt-

66.        

Phạm Trường Tần

600.000

Con chị Mười Tuệ

67.        

Phạm Trường Nho

200.000

Con cháu Lư

68.        

Phạm Trường Quốc

600.000

Con bác Bốn Nhâm

69.        

Phạm Trường Thi

600.000

-nt-

70.        

Phạm Trường Sáu

600.000

Con anh Ba Hương

71.        

Phạm Trường Út

600.000

-nt-

72.        

Phạm Trường Hoàng

300.000

Con cháu Giới

73.        

Phạm Trường Thế

300.000

-nt-

74.         

Phạm Trường Giang

300.000

Con cháu Cả

75.         

Phạm Trường Ổn

600.000

Con anh Năm Chữ

76.         

Phạm Trường Ngơ

200.000

 

77.         

Phạm Trường Bạn

600.000

 

78.         

Phạm Trường Năm

600.000

Con anh Hy (SG)

79.         

Phạm Trường Dũng

600.000

Em cháu Khoa Hồng

80.         

Phạm Trường Độ (Ấn em)

600.000

Con anh Cập

81.         

CỘNG

120.700.000

 

 

B. PHÁI NHÌ:

 

STT

HỌ  VÀ  TÊN

Mức đóng

(đồng)

Ghi chú

1.              

Phạm Trường Một,

200.000

Bệnh tật

2.              

Phạm Trường Phong (Chú Triệu) 

200.000

Diện miễn.

3.              

Phạm Trường Quang Chánh

80.000.000

Đại Hưng, (Tp HCM)

4.              

Phạm Trường Dương

5.000.000 

Con ông Quang

5.              

Phạm Trường Hiền

5.000.000 

Con bà Chiến

6.              

Phạm Trường Thành

5.000.000

Con ông Ngữ

7.              

Phạm Trường Tú

6.000.000

Con bà Chiến

8.              

Phạm Trường Chậm (Tuấn Mập)

5.000.000

Con chú Năm (Rao)

9.              

Phạm Trường Tuấn

2.000.000

Con bà Chiến

10.         

Phạm Trường Quốc Vương

1.000.000

Con anh Hiền

11.         

Phạm Trường Tẩn

600.000

Con chú Diết

12.         

Phạm Trường Thiện

600.000

Con chú Triệu

13.         

Phạm Trường Sang

600.000 

Con thím Bốn Tuần

14.         

Phạm Trường Sáng

600.000 

-nt-

15.         

Phạm Trường Liễu

600.000

Con ông Khả

16.         

Phạm Trường Tiếu

600.000 

 

17.         

Phạm Trường Nam

600.000

Con anh Tiếu

18.         

Phạm Trường Sinh

1.100.000

Con chú Sáu Phẩm (SG)

19.         

Phạm Trường Cảm

500.000

Giỗ Tổ 2011

20.         

Phạm Trường Đình Chương

1.400.000

Giỗ Tổ 2011

21.         

Phạm Trường Lai

200.000

Giỗ Tổ 2011

22.         

Phạm Trường Ấn

600.000 

Ông Thời

23.         

Phạm Trường Thanh

600.000 

-nt-

24.         

Phạm Trường Sĩ

600.000 

Chú Tống

25.         

Phạm Trường Định

600.000 

Chú Triệu

26.         

Phạm Trường Hết

600.000 

-nt-

27.         

Phạm Trường Sơn

600.000 

Chú Tam

28.         

Phạm Trường Thám (Tám)

300.000 

Anh Tám Cầu

29.         

Phạm Trường Châu

600.000

Con anh Tám Cầu

30.         

Phạm Trường Hạ

600.000

Con chú ba Mót (ở ĐN)

31.         

Phạm Trường Tây

600.000

-nt-

32.         

Phạm Trường Hải

600.000

-nt-

33.         

Phạm Trường Sơn

600.000

 

34.         

Phạm Trường An

600.000

Con chú Thiết

35.         

Phạm Trường An

200.000

Cúng hương (sửa Từ đường)

36.         

Phạm Trường Phương

300.000

Con của An

37.         

Phạm Trường Bang

200.000

Diện miễn.

38.         

Phạm Trường Dũng

20.000.000

Con bà Chiến

39.         

Phạm Trường Dân

15.000.000

 

40.         

Phạm Trường Tại

2.000.000

Con A. Phòng

41.         

Phạm Trường Danh

600.000

Con bác Chín Đẩu

42.         

Phạm Trường Toàn

  600.000

Con anh Phòng

43.         

Phạm Trường Thìn

600.000 

(chú Diết)

44.         

Phạm Trường Nhiều

600.000 

(chú Phẩm)

45.         

Phạm Trường Tuấn

600.000 

(chú Ngữ)

46.         

Phạm Trường Mật

600.000 

 

47.         

Phạm Trường Tám

600.000 

(thiếm Một)

48.         

Phạm Trường Yên

600.000 

 

49.         

Phạm Trường Thi

600.000

Con anh Yên

50.         

Phạm Trường Hùng

  600.000

(em anh Danh)

51.         

Phạm Trường Sơn

600.000 

(con anh Danh)

52.         

Phạm Trường Thành

600.000 

(bác Quang)

53.         

Phạm Trường Thiện

600.000 

(chú Lầu.SG)

54.         

Phạm Trường Thanh

600.000 

(chú Phẩm.SG)

55.         

Phạm Trường Sinh

600.000

(bác Trạch)

56.         

Phạm Trường Thu

  600.000

(chú Qưới)

57.         

Phạm Trường Kiên

600.000

(chú Bang)

58.         

Phạm Trường Tưởng

600.000

Con chú Từ

59.         

Phạm Trường Tượng

600.000 

Con thiếm Khôi

60.         

Phạm Trường Nhất Lanh

  500.000

 Trung Đạo, Đại Hưng

61.             

Phạm Trường Nhật Phi

5.000.000

 

62.         

Phạm Trường Đức Thịnh

  500.000

 

63.         

Phạm Trường Kính

  200.000

 

64.         

Phạm Trường Du Hải

  200.000

 

65.         

Phạm Trường Dũng Anh

  200.000

 

66.         

Phạm Trường Dũng Em

  200.000

 

67.         

Phạm Trường Dũng

  200.000

 (Nhẹ)

68.         

Phạm Trường Nam

  200.000

 

69.         

Phạm Trường Dũng

  200.000

 (Năm)

70.         

Phạm Trường Hùng

  200.000

 (Ngà)

71.         

Phạm Trường Tuấn

  200.000

 

72.         

Phạm Trường Hùng

  200.000

(Nhẹ) 

73.         

Phạm Trường Bình

  200.000

 

74.         

Phạm Trường Dũng

200.000

 (Ngà)

75.         

Phạm Trường Minh Quang

200.000

 

76.         

Phạm Trường Liên

200.000

 

77.         

Phạm Trường Nghĩ

4.000.000 

Tam Xuân 1, Núi Thành

78.         

Phạm Trường Hải

500.000 

-nt-

79.         

Phạm Trường Xuân

500.000

-nt-

80.         

Phạm Trường Can

600.000

Con chú Lầu

81.         

Phạm Trường Đại

600.000

Con chú Bảy Chức

82.         

Phạm Trường Biểu

600.000

 

83.         

Phạm Trường Tùng

600.000

Con anh Biểu

84.         

Phạm Trường Tín

600.000

Con anh Biểu

85.         

Phạm Trường Hồng

600.000 

Con chú Ngữ

86.         

Phạm Trường Chức

200.000

Diện miễn người cao tuổi

87.         

Phạm Trường Tịnh

600.000

Con anh Hai Yên

88.         

Phạm Trường Vinh (Đà Lạt)

600.000

Con Ông Lướt

89.         

Phạm Trường Cảnh

600.000

Con thím Cảnh

90.         

Phạm Trường Hùng

600.000

Con thím Một

91.         

Phạm Trường Sơn

600.000

Con chú hai Mật

92.         

Phạm Trường Trúc

500.000

Con thím Một

93.         

Phạm Trường Năm

400.000

Con thím Một

94.         

Phạm Trường Tiền

600.000

Con chú Mật (Ông Nhứt)

95.         

Phạm Trường Sáu

600.000

 Con chú Nha

96.         

Phạm Trường Vinh

600.000

Con cháu Sáu Nha

97.         

Phạm Trường Kim

600.000

 Con chú Hòe

98.         

Phạm Trường Ánh

600.000

-nt-

99.         

Phạm Trường Ấn

600.000

Con chú Diết

100.    

Phạm Trường Phương

600.000

Con anh Tiếu

101.    

Phạm Trường Trượng

1.000.000

Con anh Toản (ở Tp HCM)

102.    

Phạm Trường Lâm

600.000

Con anh Được (Hết)

103.    

Phạm Trường Sơn

1.000.000

Con Ông Lướt (ở ĐN)

104.    

Phạm Trường Ánh (Sáng)

600.000

Con chú Hai Ngọc

105.    

Phạm Trường Sang

600.000

Con chú Bốn Phong

106.    

Phạm Trường Sinh

600.000

Con thím Mười (Ngọc)

107.    

Phạm Trường Phúc

600.000

-nt-

108.    

Phạm Trường Diết

300.000

Người cao tuổi tự nguyện

109.    

Phạm Trường Tăng

600.000

Con chú Xạ

110.    

Phạm Trường Dõng

200.000

Người cao tuổi tự nguyện

111.    

Phạm Trường Chì

200.000

-nt-

112.    

Phạm Trường Phẩm

200.000

-nt-

113.    

Phạm Trường Thơm

600.000

Con thím Xạ

114.    

Phạm Trường Dũng

600.000

Con chú Năm Tam

115.    

Phạm Trường Khanh

600.000

Con chú Triệu

116.    

Phạm Trường Ấn

600.000

Con chú Diết

117.    

Phạm Trường Dũng

500.000

Con thím Một

118.    

Phạm Trường Phi

300.000

Thương tật

119.    

Phạm Trường Ấn

600.000

Con chú Hai ngọc

120.    

Phạm Trường Trực

600.000

Con chú Bốn Sắt

121.    

Phạm Trường Tĩnh

600.000

-nt-

122.    

Phạm Trường Huy

600.000

Con chú Từ

123.    

Phạm Trường Thiện

600.000

Con chú Năm (Rao)

124.    

Phạm Trường Hà

600.000

Con chú Mật

125.    

Phạm Trường Giang

600.000

-nt-

126.    

Phạm Trường Tây

600.000

Kim Liên

127.    

CỘNG

213.600.000

 

 

C. PHÁI BA:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

(đồng)

GHI CHÚ

1.              

Phạm Trường Quang Sự

5.000.000

Con thím Sự

2.              

Gia đình chú Bộ

5.000.000

Đại Bình, Nông Sơn

3.              

Phạm Trường Minh

600.000

Con ông Xã

4.              

Phạm Trường Châu

600.000 

 

5.              

Phạm Trường Tấn (Lợi)

600.000

Con chú Thiết

6.              

Phạm Trường Thành Nhân

600.000

Con chú Tấn

7.              

Phạm Trường Khánh

600.000

-nt-

8.              

Phạm Trường Hiền

600.000

Con thím Sự

9.              

Phạm Trường Phan Hòa

500.000

Con chú Thiết

10.         

Phạm Trường Huynh (Huyên)

7.000.000

Cả gia đình

11.         

Chi 5, phái Ba 

2.000.000

Đại Chánh, Đại Lộc

12.         

Phạm Trường Giang

600.000

Con chú Năm (chú Điền)

13.         

Phạm Trường Sang

600.000

-nt-

14.         

Phạm Trường Dũng

600.000

Con thím Mười Cường

15.         

Phạm Xuân Chiến Hòa

500.000 

Cháu chú Sáu Cường

16.         

Phạm Trường Năm

600.000

Con chú Hai Điền (SG)

17.         

Phạm Trường Bắc

600.000

-nt-

18.         

Phạm Trường Thanh

600.000

Con ông Xã Long

19.         

Phạm Trường Tài

600.000

Con chú Bốn Nhiên

20.         

Phạm Trường Liêm

  600.000

-nt-

21.         

Phạm Trường Dũng

600.000 

-nt-

22.         

Phạm Trường Chánh

600.000

-nt-

23.         

Phạm Trường Tiến

600.000 

Con chú Bảy Cường

24.         

Phạm Trường Hòa

600.000 

-nt-

25.         

Phạm Trường Vinh

600.000 

Con thím Châu

26.         

Phạm Trường Thái

600.000

Con chú Thiết

27.         

Phạm Trường Xuân

  600.000

-nt-

28.         

Phạm Trường Tuấn

600.000

Con chú Xuân

29.         

Phạm Trường Sơn

500.000

Con thím Sơn

30.         

Phạm Trường Khoa

300.000

Con chú Kim (Sơn)

31.         

Phạm Trường Kha

300.000

Con chú Sơn (con)

32.         

Phạm Trường Ân 

1.000.000

Con chú Sáu Cường

33.         

Phạm Trường Vũ

500.000

Con chú Hòa (Thiết)

34.         

Phạm Trường Quang

600.000

Con thím Châu

35.         

Phạm Trường Việt

600.000

Con chú Hai Điền

36.         

Phạm Trường Bá

600.000

Con chú Ba Lân (ông Xã)

37.         

Phạm Trường Tùng

600.000

-nt-

38.         

CỘNG

38.200.000

 

 

D. CON CHÁU GÁI, RỄ VÀ CHÁU NGOẠI:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHÁI

SỐ TIỀN

(đồng)

GHI CHÚ

1)                 

Phạm Tô

Ba

10.000.000

Cháu ngoại bà Thủ Phùng

2)                 

Thiều Thị Hồng

Ba

12.000.000 

Cháu ngoại bà Thủ Phùng

3)                 

Phạm Thị Ba

Nhất

1.000.000

Con gái anh Năm Hạnh 

4)                 

Phạm Thị Tám

Nhất

500.000

Con gái ông Xã Chỉnh

5)                 

Trần Công Tân

Nhất

500.000

Con rễ ông Xã Chỉnh

6)                 

Phạm Thị Túc (Bốn)

Nhất

500.000

Con cháu gái

7)                 

Phạm Thị Sáu

Nhì

300.000

Con ông Phong

8)                 

Phạm Thị Liễu

Nhì

500.000

Con Bác Quang

9)                 

Phạm Thị Bê

Nhất

600.000 

SG

10)            

Đỗ Thế Quý

Nhì

500.000

Con chú Hai Nghi

11)            

Phạm Thị Thiện

Nhất

500.000

Con gái anh Cập

12)            

Phạm Thị Kim

Nhất

1.000.000

Con bác Trưởng Ban

 

CỘNG

 

27.900.000

 

 

- Phái Nhất:                                               120.700.000 đồng.

- Phái Nhì:                                                 213.600.000 đồng.

- Phái ba:                                                    38.200.000 đồng.

- Con cháu gái, rễ, ngoại:                        27.900.000 đồng.

- Bà con tại Tp HCM đóng góp:            187.000.000 đồng.

- Tiền lãi tiết kiệm:                                      3.844.000 đồng

TỔNG THU:                                             591.244.000 đồng.

(Năm trăm chín mươi mốt ngàn hai bốn mươi bốn ngàn đồng)

Hội đồng gia tộc xin ghi nhận và hoan nghênh tinh thần của quý bà con đã thể hiện công đức đối với tổ tiên ông bà.

Nếu có thiếu sót hoặc nhầm lẫn, đề nghị bà con liên hệ với Hội đồng gia tộc để điều chỉnh. Xin trân trọng cảm ơn. (Số ĐT: 0905064064).

                                                             Điện Trung, ngày 14 tháng 4 năm 2014

                                                           TM/ HỘI ĐỒNG GIA TỘC
                                                                                    CHỦ TỊCH
                                                                          (Đã ký và đóng dấu)
                                                                          Phạm Trường Hiền

Gởi cho bạn In bài
HỌ PHẠM
Lá cờ họ Phạm Việt Nam
Logo họ Phạm Việt Nam
Ảnh đô hồ đại vương Phạm Tu, thượng thủy tổ họ Phạm
Mộ Phạm Tu
 
 

Bản quyền thuộc về Hội đồng gia tộc họ Phạm Trường - Bàn Lãnh Xã.
Ghi rõ nguồn "www.tocphamtruong.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ ông Phạm Trường Ngọc Tuấn - ĐT: 0938 956 186Phạm Trường Hiền - ĐT: 0905 064064,

Phạm Trường Giang - ĐT: 0918 19 66 77.

E-mail : paulovvtuan@yahoo.com.vn

Designed by Viet Pho Co., Ltd.